Sang.com.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên website Sang.com.vn, cũng như tôn trọng quyền được biết cách thức bảo mật thông tin trên Sang.com.vn của bạn.

   Việc bạn truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng Sang.com.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của quy định bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin dưới đây.

  1. Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân

  Sang.com.vn thu thập thông tin cá nhân của thành viên bao gồm email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Sang.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sang.com.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Lịch sử tìm kiếm

   Sang.com.vn sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau của bạn được chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

  1. Cách thức sử dụng thông tin

  Sang.com.vn sử dụng những thông tin này nhằm xác thực người dùng, đồng thời cũng để cung cấp tốt hơn các dịch vụ đến các thành viên.

  1. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

   Thông tin cá nhân của thành viên trên Sang.com.vn được Sang.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sang.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sang.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

    Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa của Sang.com.vn.

    Ban quản lý Sang.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sang.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cookies

   Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của người sử dụng trên website. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

   Bất kể lúc nào bạn truy cập vào Website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn tắt cookies, có thể thiết lập lại cookies trong mục cài đặt của trình duyệt.

  1. Liên kết các website khác

   Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba (nếu có), bạn sẽ rời trang Sang.com.vn và sẽ đến trang website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.

  1. Sửa đổi và xóa thông tin tài khoản

   Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thỏa thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

  1. Điều khoản thay đổi

   Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Vui lòng thường xuyên cập nhật tại mục Chính sách bảo mật thông tin trên Sang.com.vn để biết về các điều khoản được thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng như về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Sang.com.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.