Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Bách hóa Xanh 568 Lê Văn Quới200 m
Bách hóa Xanh 29 Ao Đôi300 m
Bách hóa Xanh 294C Mã Lò300 m
Bách hóa Xanh Bình Trị Đông A 400 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---

Mặt bằng tương tự