Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Satrafoods ĐƯỜNG SỐ 1 (Q7)
400 m
Bách hóa Xanh 52 Đường số 51
500 m
Chung cư RES 3
500 m
Chung cư Phú Mỹ An
500 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---