Mã mặt bằng

BRGBF

Địa điểm lân cận

TH, THCS, THPT Quốc Tế Mỹ
400 m
Bách hóa Xanh Số 138 Nguyễn Xí
400 m
Paxsky Building Ung Văn Khiêm
600 m
Lotte Ung Văn Khiêm
600 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---