Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Xuân Thủy Tower
200 m
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
300 m
THCS-THPT Nguyễn Tất Thành
400 m
Bảo Tàng Binh Chủng Hoá Học
400 m
Richland Southern
400 m
Indochina Plaza Hà Nội Residences
500 m
Đại học Sư phạm Hà Nội
500 m
THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
600 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---