Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Bệnh Viện Hữu Nghị
200 m
Bệnh Viện Hữu Nghị Việt - Đức
200 m
Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
300 m
Hang Da Galleria Shopping Mall
300 m
Bệnh Viện Việt Đức
300 m
Đài tiếng nói Việt Nam
400 m
Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương (Viện C)
400 m
Galaxy Tràng Thi
500 m
Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
500 m
Tòa án Nhân dân tối cao
600 m
Trung Tâm mắt Hà Nội
600 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---