Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Satrafoods LÊ THÁNH TÔN
200 m
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
200 m
Galaxy Nguyễn Du
300 m
AB Tower
400 m
Indochina Apartment
400 m
Ga Metro Bến Thành
400 m
THPT Ten Lơ Man
500 m
Chung cư Nguyễn Thị Nghĩa
500 m
Satrafoods LÊ THỊ RIÊNG
500 m
Zen Plaza Building
600 m
Đại học Hoa Sen
600 m
Hưng Điền New Town
600 m
Bến Thành Tower
600 m
Căn hộ cao cấp Spirit Of Saigon
700 m
TH, THCS, THPT Nam Mỹ
700 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---