Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Bệnh viện Răng Hàm Mặt200 m
Đại học Văn Lang200 m
MB Sunny Tower300 m
THPT Lương Thế Vinh300 m
Chung cư Thế Hệ Mới400 m
BMC Building400 m
Căn hộ Central Garden400 m
Chung cư 134400 m
Saigon Manhattan500 m
Chung cư 518600 m
Chung cư Grand Riverside700 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---