Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
< 100 m
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa
500 m
C'Land Tower
500 m
Bệnh Viện Đống Đa
500 m
Khâm Thiên Building
600 m
Sunrise Tower
700 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---