Sang.com.vn đại diện cho chủ sở hữu tài sản này. Để đặt lịch đi xem hoặc yêu cầu thêm thông tin, hãy chat ngay với chúng tôi và thông báo mã số của tin đăng.

Địa điểm lân cận
Satrafoods BÙI HỮU NGHĨA500 m
Bách hóa Xanh 249 Bùi Hữu Nghĩa500 m
Chung cư Mỹ Phước500 m
Indochina Park Tower600 m
Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu600 m
Chung cư B2 Trường Sa700 m

Hoạt động và tài chính

Toàn bộ thông tin về hoạt động tài chính từ trước đến nay của địa điểm

  • Năm 20xx đến 20xx cho thuê với mức giá xxx
    Kinh doanh: ---